Помощ

Как и кога се плаща поръчка?

Заплащането на поръчан артикул от Ultra.bg бива възможно чрез услугата „Плати чрез наложен платеж“. Вие плащате това, което сте поръчали, единствено, ако то удовлетворява вашите изисквания и очаквания, след като сте прегледали и тествали избрания от вас артикул.

При желание от ваша страна, може да разсрочите заплащането на вашата поръчка над 100 лв., като се възползвате от префенциалните условия на нашите партньори от Банка TBI. За повече информация отностно условия на финансиране, може да ни потърсите на телефона за контакт или да използвате кредитния калкулатор на сайта.

Как се доставят поръчките?

За навременната и сигурна доставка на вашите поръчки разчитаме на услугите на спедиторски фирми. Доставка на един артикул до областен или по-голям град в повечето случаи отнема 24 до 48 часа. Като изключение, поръчки направени в Петък, биват доставяни в Понеделник.

По време на национални празници доставките са съобразени с празничното работно време на спедиторската фирма.

Поръчки направени до 17.30 часа, биват изпращани същия ден и  биват доставяни на следващия работен ден, освен в случаи в които това е невъзможно поради форсмажорни обстоятелства.

Гаранция и застраховка на поръчките?

Всяка поръчка от Ultra.bg бива задължително застрахована преди изпращането си за наша сметка. Всички пратки се изпращат със задължителна опция “Преглед и Тест“.

Общи условия за ползване на Ultra.bg

 1. ПРЕДМЕТ
 1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на Ultra.bg, които уреждат правилата за използването на Ultra.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.
 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1 НМ-Трейд 23 ЕООД е дружество със седалище в Република България, град Пловдив и адрес на управление град Пловдив, ул. Момина Сълза 15, ет. 5 ап. 10. НМ-Трейд 23 ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 203929606 и идентификационен номер по номер по ДДС  в България: BG203929606.

2.2 НМ-Трейд 23 ЕООД в качеството си на собственик администрира сайта и електронния магазин ULTRA.BG.

2.3 Можете да се свържете с ULTRA.BG на посочения по-горе адрес, на телефон 0896 79 11 89 или на и-мейл адрес nmtrade23@gmail.com.

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1 Продавач – Ultra.BG или всеки партньор на НМ-Трейд 23 ЕООД оторизиран да продава или предлага стоки и/или продукти на електронния сайта Ultra.BG

3.2 Сайт – домейна ULTRA.bg и неговите поддомейни

3.3 Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта Ultra.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.4    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.5    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.6    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.7 Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
  •    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  •    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  •    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  •    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
  •    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Общите условия на Ultra.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Ultra.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    Ultra.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия Ultra.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    Ultra.bg  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация,Ultra.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от Ultra.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Ultra.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Ultra.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1.    Достъпът до Ultra.bg с цел Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.    Ultra.bg си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка ако сметне, че това би било в ущърб на Ultra.bg по какъвто и да е начин.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.4.   Ultra.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.5.   Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.6.   Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  Ultra.bg.
7.2.    Ultra.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
7.3.    Нищо в сключения между Ultra.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Ultra.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание.

Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  Ultra.bg.
7.4.    Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
7.5.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.ПОРЪЧКА
8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3.  Продавача поема отговорност за дoставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
8.4.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.5.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
10.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
10.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
11.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта Ultra.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
11.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
11.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
11.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.ДОСТАВКА НА СТОКИ
12.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

12.3.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

13.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

13.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера).

14.ОТГОВОРНОСТ
14.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
14.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

15.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
15.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако имате допълнителни  въпроси, може да се свържете с нас на тел. 0896 791189